Vi tilbyr et komplett sortiment av maskiner og produkter for hele produksjonskjeden innen slakt, oppstykking og filetering.

Vi er et datterselskap av Jarvis Products Corporation og har et nært samarbeid med en rekke partnere - se Samarbeidspartnere.

Via vårt unike kontaktnettverk arrangerer vi gjerne besøk og visninger på forskjellige fabrikker i Europa.

Kontakt oss for mer informasjon!

ola@jarvis.se
+46 40 165405
+46 730 674480

calle@jarvis.se
+46 40 165402
+46 705 435144

hans@jarvis.se
+46 40 165404
+46 702 210530

DANMARK
tommy@jarvis.se
+45 20 812 704