Här följer några av våra kunder, som vi har kontakt med nästan dagligen.
Vi ger service, diskuterar och utvecklar nya lösningar tillsammans.

 • Gerth T Hansen
 • Brörup
 • Hadsund
 • Sjöbo Slakteri
 • Skövde Slakteri
 • Dahlbergs Slakteri
 • Dalsjöfors
 • Hilton
 • HK
 • Atria
 • Scan
 • Varekils Slakteri
 • Nortura
 • Danish Crown
 • Mogens Nielsen Kreaturslagteri
 • Ålestrup
 • Århus
 • Fatland
 • Furuseth
 • Snellman