Buster IX Carcass Splitting Bandsaw

Produktbeskrivning

Används för att dela nötkött, grisar och hästar.

  • Överlägset utformat externt och internt sprayrörsystem:
  • Minskar ansamling av organiskt material inom såghuset
  • Förhindrar uppbyggnad av proteiner i centrala nervsystemet på sågklingan
  • Minskar missuppdelningar
  • Lämplig för varmt och kallt vattenspray
  • Eliminerar behovet av att sänka ner sågen för stillastående varmvattensterilisering
  • Byggd enligt CE-specifikationer.
  • Finns i alla spänningar