AST-106 PAS Tester

Produktbeskrivning

Jarvis Model AST 106 Tester – för Jarvis-bedövare PAS typ C och typ P bulthastighetsmätningar.

  • Snabb, noggrann testning av Jarvis kraftbelastningsstoppare.
  • Enkel att använda – intuitiv användning.
  • Datalogg för testgranskningar.
  • Uppfyller de strängaste kraven eller granskar datainsamlingen.