HPS-1

Produktbeskrivning

Avlivningsbedövning, icke-penetrerande modell HPS-1.

Används med antingen CO2-cylinder eller lufttryck för små boskap.

  • Kalkoner
  • Smågrisar (upp till 13,6 kg)
  • Kaniner
  • Strutsar
  • Fisk
  • Ankor
  • Getter
  • Får
  • Gäss