NEW HOG BUNG DROPPER Model HBD-1

Produktbeskrivning

  • Minskad förorening av tvärbungor på grund av en unik huvuddesign med en vakuumavlastningsventil och invändig tvätt.
  • Pneumatisk motor med högt vridmoment för snabb och ren avlägsnande av hog bung.
  • Snabbt – en enda operatör kan bunga upp till 1200 svin / timme.
  • Ökade avkastningar – optimal bladstorlek lämnar mer kött på slaktkroppen, mindre i tarmen.
  • Höljen av högre kvalitet – mindre höljesskador än med en kniv.