BEEF LOW VOLTAGE STIMULATOR – MODEL LVST1

Produktbeskrivning

  • Jarvis Model LVST1 lågspänningsstimulator och startspärr, tillverkad av vårt JETCO-dotterbolag, för både nötkött- och fårstimulering.
  • Använder en exakt kontrollerad elektrisk ström vid låg spänning på nötkroppar för följande fördelar:
  • Bättre blodutbyte
  • Påskyndar sänkning av PH – minskar åldringsperioden och krympningsförlust (kallförkortning).
  • Förbättrar ömhet i kött
  • Finns med alligatorklämma.
  • Kan användas på fast elektrodskena.