Weasand Clips

Produktbeskrivning

Jarvis Weasand Clips – for sealing the esophagus of slaughtered stock.

  • Weasand clips är utformade för att täta matstrupen hos slaktat nötkött och får.
  • Tillverkad av plast i USA
  • Utformad för att hålla matstrupen tät tätt under bearbetningsprocedurer.
  • Levereras i klara plastpåsar för optimal hygien och bekvämlighet.