AUTOMATIC HOG SPLITTER Model JCK-1

Produktbeskrivning

  • Senaste tekniken för automatisk hog-splitting.
  • Datoriserad mekanism med fem axlar; delar upp till 650 grisar per timme – oavsett storlek eller vikt.
  • Anpassade PLC-program som passar individuella krav.
  • Minsta sågdamm på grund av ett unikt Jarvis-tillverkat blad.
  • Skärhuvud med variabelt varvtal för olika typer av blad och smörjning under tryck för längre livslängd och växellivslängd.
  • Fördelning av delningsstationen kommer att anpassas till alla avvikelser i kedjehastigheten under produktionen
  • Anpassar sig till alla typer av slaktlinjer – gambrels, vagnar, med eller utan transportband.
  • Robust rostfri stålkonstruktion.