Noga utvalda

samarbetspartners

TIllsammans med våra samarbetspartners erbjuder Jarvis Skandinavien AB ett komplett sortiment av utrustning och maskiner till livsmedelsindustrin med fokus på matsäkerhet till de stora multinationella företagen som Danish Crown, HKScan och Atria och de lite mindre företagen med lokal förankring. Även Nortura och Fatland i Norge är stora kunder till oss idag.

Vår ägare, Jarvis Products Corporation, är en av världens största tillverkare av handverktyg och numera även robotar till önskad applikation.

Sedan 100 år tillbaka står Jarvis för kvalitet, hantverk, tillförlitlighet och stabilitet. Huvudkontoret och all produktion är i Middletown, ca 2 timmars bilfärd norr om New York, Connecticut.

I Omaha, Nebraska, mitt i the Heartland, har Jarvis även ett stort service center där vi gärna bjuder in kunder för demonstrationer.

Jarvis Product Corporations produktlinje säljs och underhålls i hela världen via 18 helägda dotterbolag och distributörer i J26 Federation. Jarvis Skandinavien AB är sedan 1996 ett helägt dotterbolag.

Logotyp för Jarvis i blå färg

Vår ägare

Se mer på hemsidan www.jarvisproducts.com

Jarvis around the world!

En synnerligen komplett tillverkare inom fågelindustrin, som även har marknadens bästa urbenare. Foodmate utvecklar, automatiserar och ger kostnadseffektiva lösningar till industrin.

www.foodmate.nl

Den bästa tänkbara tillverkaren för optimering av produktionsflödet, minimering av hantering av skänkvagnar med optimal produktionssäkerhet.
Mesmec tar ett helhetsansvar för såväl nya lösningar som komplettering av era befintliga system.

www.mesmec.fi

Ett unik partner med de bästa lösningarna till framförallt boskapslinjer med marknadens bästa bedövningsbox. Skövde Slakteri AB är vår första referens.
Återkom gärna med era tankar och ideer hur vi tillsammans optimerar din linje

https://www.dgs-ps.nl/

Världens mest kostnadseffektiva och miljövänliga knivsterilisering. Att inte använda ånga ger en minskad stress på kylanläggning, mindre kondens och risk för vattendropp. Enheten kan placeras i områden där det tidigare inte var möjligt som t ex i kylar och frysar.

Drivs av endast 30 watt, dvs en kraftig reducering av driftkostnaden. Finns i flera variationer från 2-9 knivar inklusive bryn stål, steriliserar även knivens handtag. Med eller utan förtvättning av kniv.

www.uv-safe.co.uk

Vår partner för tvättning och rengöring av bl a magar, inälvor och ben.

Se mer på hemsidan www.laparmentiere.com

Caps Logo

Tillverkar ett unikt förslutningssystem för boskap med plugg istället för gummiring eller clips, förslutningspåsar, förkläde, brun stämpelfärg och blå färdigblandad färg för BSE-material.

Mer information finns på www.capsinternational.com

UVC desinfektion i livsmedelsprodukter innebär ett 24h om dygnet hygienskydd. Det kan appliceras i ventilation och på arbetsytor som förstör bakterierna innan de koloniserar sig på dina produkter.

Mer information finns på www.orcaGmbH.de

Tillverkare av marknadens absolut bästa förslutningssystem för matstrupen som inte ger kontamination på köttet.

Mer information finns på www.kuziba.com

Vår partner för automatisk klyvsåg för gris. Jerher har även ett komplett sortiment av reservdelar och service till Durands klyvsågar.

Se mer på hemsidan www.jerher.com

Vår partner för bandsågblad till våra klyvsågar modell Buster.

Se mer på hemsidan www.edgemfg.com

Vår partner när det gäller olika typer av speciallösningar till slakten, t ex spridare för bättre hygien, bloduppsamling och förslutningslösningar

Se mer på hemsidan https://www.termet-solefi.com

Även här, en unik partner med de bästa lösningarna till framförallt kompletta grislinjer med marknadens bästa och mest kompakta skåll och skrapmaskin. Återkom gärna med era tankar och idéer hur vi tillsammans optimerar din linje.

Se mer på hemsidan http://www.voran.at

Vi har startat ett nära samarbete med Scott bandsågar som har ett unikt blixtsnabbt stopp för att skydda din personal på bästa tänkbara sätt. Återkom gärna till oss för mer information.

Läs mer här
Se mer här

Detta är vår samarbetspartner inom trimningsmaskiner, bladet drivs antingen med luft- eller elmotor. IBEX har ett komplett sortiment av storlekarna 35, 52, 69, 90, 128 och 180 mm.

Trimmers