CARCASS SPLITTING BANDSAW Buster IV

Produktbeskrivning

  • Används för att dela nötkött, grisar och hästar.
  • Överlägset designat externt och internt VVS-system som minskar mängden organisk materialansamling i såghuset och förhindrar ansamling av centrala nervsystemet på sågbladet
  • Minskar buggar
  • Lämplig för varmt och kallt vattenspray
  • Eliminerar behovet av att sänka sågen för stationär sterilisering av varmvatten
  • Byggd enligt CE-specifikationer
  • Finns i alla spänningar