CARCASS SPLITTING BANDSAW Buster IX

Produktbeskrivning

  • Används för att dela nötkött, grisar och hästar.
  • Överlägset designat externt och internt sprayrörsystem som minskar ansamlingen av organiskt material i såghuset och förhindrar uppbyggnad av centrala nervsystemets proteiner på sågbladet
  • Minskar missuppdelningar
  • Lämplig för varmt och kallt vattenspray
  • Eliminerar behovet av att sänka ner sågen för stationär varmvattensterilisering
  • Byggd enligt CE-specifikationer
  • Finns i alla spänningar