DEHIDER BLADE RECONDITIONER Model BR-5 / BR-5A / BR-5B / BR-5D

Produktbeskrivning

  • Slipar 100 mm eller 110 mm blad enligt originaldesignspecifikationer – minskar materialavlägsnande för längre bladlivslängd.
  • Automatisk positionering för dubbning – ingen finjustering krävs, välj bara en fin, medium eller tung dub.
  • Precision-indexeraren centrerar varje tand perfekt, vilket eliminerar operatörsfel – minimal utbildning krävs.
  • På BR-5 / BR-5A perfekta blad varje gång krävs inget annat.
  • Smörjbara svängpunkter för längre livslängd
  • Anti-tie down kontroller för operatörens säkerhet
  • Uppfyller nationella och internationella krav för säkerhet och hygien
https://www.youtube.com/watch?v=dZt6XVzWi4c